Týdenní plán 6. třídy

Třeťáci vyráběli znamení ze sádry.