Informace pro rodiče dětí navštěvujících školní družinu.

Vážení rodiče,
řada z vás zaplatila během ledna (někteří již v září) poplatek za školní družinu až do konce školního roku 2019/2020. Vzhledem k tomu, že školní družina kvůli uzavření škol není v provozu, budeme částku za 2. čtvrtletí (duben až červen) vracet.

Tam kde platba proběhla převodem z účtu, bude vratka za toto období převedena zpět na váš účet.

V případě, že jste pro platbu využili poštovní poukázku, bude vám příslušná částka vrácena v hotovosti v ředitelně školy.