Díky úpravě podmínek pro provoz školní družiny ze strany MŠMT dojde i u nás od pondělí 7.12. k úpravě provozu. Od 7. 12. mohou být v jednom oddělení účastníci ze dvou tříd, vrátíme se tedy k téměř běžnému režimu.

Ranní družinu (stejně jako v tomto týdnu) ponecháme zatím pouze pro žáky 1. a 2. roč. (Další individuální domluvy s rodiči platí.)

Odpoledne budou k dispozici dvě oddělení:

  • 1. oddělení - 1. a 2. roč. - do 15:30
  • 2. oddělení - 3. a 4. roč. - do 15:00
Odchody dle přihlášky nebo dle domluvy s vychovatelkou.

Pro účastníky z 5. ročníku zůstává družina zatím uzavřena.

Platba za družinu za období, kdy byla družina mimo provoz (pro danou skupinu žáků) bude převedena na další období.