Informace o opatřeních v posledním lednovém týdnu a o předání Výpisu za I. pololetí šk. roku 2020/2021.

Aktuální informace z MŠMT:

Školy budou i v příštím týdnu, tj. od 25. ledna, pokračovat ve výuce dle současného režimu, který odpovídá stupni 5 matice opatření PES.
---

K tomu aktuálně ze školy:

28. ledna končí pololetí a žáci i rodiče by měli být informováni o výsledcích vzdělávání za I. pololetí.

Vzhledem k tomu, že žáci 3. až 9. ročníku budou i nadále vzděláváni distančně, dostanou svůj Výpis z vysvědčení za I. pololetíí 2020/2021 do své školní mailové schránky a rodiče na e-mail, který uvedli v dotazníku na začátku školního roku. Až bude umožněna přítomnost dětí ve škole, bude jim výpis předán třídní učitelkou / třídním učitelem.

Pro žáky 1. a 2. ročníku se nic nemění - Výpis z vysvědčení jim paní učitelky předají ve třídě 28. ledna.