Vyhlášení termínu zvláštního zápisu do 1. roč. pro školní rok 2022/2023.