Pondělí
ČJ - Vyprávění, shoda přísudku s podmětem - uč. 103/1, DÚ PS 33/1
M - Opakování - zlomky - PS str. 37
Čtení - str. 108, DÚ jedna další sloka zpaměti
VL - České země po husitských válkách - uč. 44,45

Úterý
ČJ - Shoda přísudku s podmětem - uč. 103/2,3
M - Geometrie: tělesa, síť krychle, opakování - PS 44/2,3, 45/1,2
      DÚ 47/1,3,4

Středa
ČJ - Podmět středního rodu - uč. 104, DÚ PS 34/1
M - Zlomky - PS str. 38, DÚ 39/1,2
- Ochrana přírody, ekosystémy - opakování

Čtvrtek
ČJ - Podmět středního rodu - PS str. 34
VL - Počátky vlády Habsburků - uč. 46,47
DÚ M PS dopočítat str. 39

Pátek
ČJ - Podmět rodu ženského - uč. 105/1, DÚ PS 35/1
M - Písemná práce