Čj
- opakování - mluvnické kategorie sloves a podst. jmen
- úterý - výstupní prověrka
- věta jednoduchá - úvod
- uč. str. 106
- PS str. 38
- písanka str. 30

M
- pondělí - výstupní prověrka z geometrie
- opakování malé násobilky
- násobení a dělení 10 a 100

Aj
- opakování Where are you from?
- doplňování slov do vět - PS str. 38/3
- povídání o sobě - zápis vět PS str. 39/4
- čtení s porozuměním - výběr správné a špatné odpovědi

Čajs
- společné znaky živočichů a člověka