Pondělí:

Čj - vyprávění o víkendu
       Opakování věty jednoduché a souvětí
       
M - str. 60, cv. 3 (druhé cvičení 3)
       str. 64, cv. 1

Čj - PS str. 39, cv.2
                 40, cv. 1,2

Čajs - dopravní značky , vycházka

Úterý:

Čj - PS str. 40, cv. 3,4

M - str. 63, cv. 3,4,5

Čt - str. 134, 135
        zápis + obrázek

Čajs - dopravní výchova + PL

DÚ: Čj PS str. 40, cv. 4 - dokončit

Středa: 

Čj - kontrola dú
       PS str. 41, cv. 1,2,3
       + soutěž

M - str. 64, cv.3,4

Čtvrtek:

ŠKOLNÍ VÝLET - SEDMIHOŘÍ

Pátek:

Čj - uč. str. 106, cv. 4 - do sešitu Čj 
       PS str. 43, cv. 3, soutěž str. 42

M - zkoušení násobilek
       str. 64, cv. 2,5
             65, cv. 1,2,3,4

Čt - str. 124, 125

Čajs - test - opakování jaro, léto