Školní jídelna

vedoucí ŠJ: Růžena Kouklová
telefon: 374 780 989
e-mail:  

Provozní řád školní jídelny

Úprava Provozního řádu školní jídelny platná od 1. 9. 2023. Hlavními změnami jsou úprava cen stravného a změna výše zálohových plateb za stravování. Nezapomeňte si přenastavit trvalý příkaz.

Současně upozorňujeme rodiče, že vyplněním přihlášky na stravování, je tato platná po celou dobu docházky dítěte do školy. Pokud tedy dojde ke změně, dítě nebude odebírat svačiny či obědy, je třeba tuto informaci neprodleně sdělit vedoucí školní jídelny a dítě ze stravování odhlásit.