Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně   Školní metodik prevence   Speciální pedagog
Mgr. Ludmila Sinkulová   Mgr. Petr Bártík   Mgr. Jana Květová

 

Seznam pomůcek, kterými škola disponuje

Ještě nemáš účet? Registruj se

Přihlásit se